Wstępne konsultacje rynkowe

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich przetworzenie na nawozy, substancje nawozowe lub produkty poprawiające właściwości gleby w instalacji zbudowanej przez oferenta na terenie udostępnionym przez zamawiającego