Dane spółki

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

pl. T. Kościuszki 11

41-902 Bytom

tel.: (32) 39 67 124 Biuro Obsługi Klienta

tel.: 994 (bezpłatny), (32) 39 67 174 Dyspozytor

fax: (32) 39-67-158

e-mail: bpk@bpk.pl

www.bpk.pl

 

NIP 626-000-28-26

REGON 270150701

KRS 0000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 230 405 000 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310