Historia

zabytkowa wieża ciśnień zabytkowa wieża ciśnień
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało powołane do życia aktem założycielskim  z dnia 28 sierpnia 1992 roku, powstałym na podstawie Uchwały Nr XXXI/245/921 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 9 marca 1992 roku oraz Uchwały Rady Pracowniczej z dnia 19 listopada 1991 roku, przekształcającymi Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej w Bytomiu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Po przejęciu Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej BPK stało się jedyną Spółką w Bytomiu zarządzającą gospodarką komunalną. Od stycznia 1993 roku Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne swoim zakresem objęło dystrybucję wody i jej sprzedaż, a także odbiór i oczyszczanie ścieków oraz administrowanie i nadzór nad siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Dzisiaj Spółka dostarcza wodę dla całego miasta.

Historia wodociągów w Bytomiu zaczyna się jednak znacznie wcześniej. Początki centralnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę istniały już pod koniec XVII wieku. Istnienie najstarszych wodociągów zostało potwierdzone badaniami archeologicznymi. W 1970 roku natrafiono na fragment drewnianego rurociągu w północno-wschodnim narożniku Rynku, natomiast w 1985 roku na skrzyżowaniu ulic Jainty i Piekarskiej odkryto drewniany wodociąg biegnący wzdłuż ulicy Piekarskiej. Na przestrzeni swej sięgającej XII wieku historii, Bytom niejednokrotnie musiał mierzyć się z problemem niewystarczającej ilości wody. Przez setki lat dla mieszkańców Bytomia była ona najcenniejszym dobrem. Już wtedy praca rurmistrza dbającego o jakość wody i sprawność jej przesyłu była niezwykle odpowiedzialna i wymagająca. W tej kwestii do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło. Pracownicy BPK wykazują się profesjonalizmem i rzetelnością, a dobro miasta i jego mieszkańców stawiają na pierwszy miejscu. Jesteśmy przekonani, że właśnie taka postawa oraz wiara we własne siły i chęć do działania są gwarantem sukcesów każdego przedsiębiorstwa.

W 2018 roku Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. obchodziło jubileusz 25-lecia powstania. Spółka ma za sobą lata wspaniałej historii. W tym czasie BPK osiągnęło wiele imponujących sukcesów. Dzięki ciężkiej, konsekwentnej pracy wielu ludzi Przedsiębiorstwo już od ponad ćwierćwiecza realizuje swoje cele i z odwagą podejmuje stawiane przed nim wyzwania.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 zabytkowa maszyna Deutz klatka schodowa w siedzibie BPK plan historycznej infrastruktury wod.-kan. remont siedziby BPK (1994/1995 r.) mapa (1932 r.) zabytkowa wieża ciśnień