Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta jest
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30-15:30,
a w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 7:30-17:00

Mieści się przy placu T. Kościuszki 11
(róg placu T. Kościuszki i ulicy Katowickiej)
41-902 Bytom.


Telefony do Biura Obsługi Klienta

 • (032) 39-67-124
 • (032) 39-67-125
 • (032) 39-67-188
 • (032) 39-67-190
 • (032) 39-67-120 Kancelaria
 • (032) 39-67-158 Fax

Adres e-mail: bok@bpk.pl


Biuro Obsługi Klienta to:

 • Kancelaria – przyjmowanie pism i korespondencji kierowanej do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego,
 • Cztery stanowiska obsługi Klienta:
  • wystawianie faktur za wodę i ścieki dla Klientów indywidualnych,
  • podpisywanie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  • przekazywanie odczytu wodomierza,
  • składanie reklamacji,
  • informacje o stanie zadłużenia,
  • informacje o wymaganej dokumentacji technicznej na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,
  • zlecenie rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej,
  • zlecenie wykonania przyłącza wodociągowego,
  • informacje o świadczonych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne usługach,
  • zgłaszanie awarii.


Dodatkowo w Biurze Obsługi Klienta:

 • można pobrać potrzebne druki wniosków. Wzory wypełnionych już pism wiszą na tablicy informacyjnej. W wypełnianiu wniosków pomagają także pracownicy BOK,
 • otrzymać informacje o cenach i stawkach opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków według obowiązujących taryf.