Jakość Wody

Woda pod kontrolą

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. przeprowadza badania wody zdatnej do picia w ramach monitoringu kontrolnego 11 razy w roku, w zakresie monitoringu przeglądowego raz w roku w 18 stałych punktach miasta w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Badania kontrolne przeprowadzane są również przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

W uzasadnionych przypadkach Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi także badania kontrolne jakości wody w wybranych punktach miasta.

Dodatkowo przeprowadzane są badania wody z cysterny zgodnie z „Procedurą mycia, dezynfekcji oraz użytkowania cysterny służącej do zaopatrzenia ludzi w wodę”.

 

Wyniki badań dostępne w załącznikach poniżej.

Kontakt:

 • Gospodarka Wodomierzowa (32) 39-67-067 wew. 214/215
 • Dyspozytor: 994
Sposób przeliczania jednostek twardości wody:

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi musi zawierać się w przedziale 60 – 500 mg/l CaCO3

 

Oznaczenia twardości ogólnej

 • Stopień amerykański - mgCaCO3/l lub ppm
 • Stopień niemiecki – 0DH
 • Stopień angielski – 10 Clarka
 • Stopień francuski - TH
 • milimol - mmol
 • milival – mva

 

Przykład obliczeń

Twardość wody = 256 mg/l CaCO3- odczytana z wyników badań dostępnych w załącznikach poniżej

 • w stopniach niemieckich = 256/17,8 = 14,38
 • w stopniach angielskich = 256/14,3 = 17,90
 • w stopniach francuskich = 256/10 = 25,6
 • w milimolach = 256/100 = 2,56
 • w milivalach = 256/50 = 5,12

 

Kategorie twardości wody

 

L.p.

Stopień twardości wody

mg/l CaCO3

0niem.

mmol/l

mval/l

1

Woda bardzo miękka

<100

<5,6

<1

<2

2

Woda miękka

100-200

5,6-11,2

1-2

2-4

3

Woda średnio twarda

200-350

11,2-19,6

2-3,5

4-7

4

Woda twarda

350-550

19,6-30,8

3,5-5,5

7-11

5

Woda bardzo twarda

>550

>30,8

>5,5

>11

Załączniki
Arki Bożka [PDF 209,1kB]
Karb [PDF 208,9kB]
Łagiewniki 1 [PDF 208,9kB]
Łagiewniki 2 [PDF 208,9kB]
Miechowice Felińskiego [PDF 208,8kB]
Miechowice Fińskie Domki [PDF 209,0kB]
Miechowice Reptowska [PDF 196,9kB]
Osiedle na Wzgórzu [PDF 209,2kB]
Pod Brzozami, Bobrek [PDF 208,9kB]
Rozbark [PDF 209,1kB]
Stolarzowice, Górniki [PDF 209,2kB]
Stroszek 1 [PDF 209,0kB]
Stroszek 2 [PDF 209,1kB]
Sucha Góra [PDF 209,0kB]
Szombierki [PDF 208,8kB]
Śródmieście 1 [PDF 208,9kB]
Śródmieście 2 [PDF 208,9kB]
Śródmieście, Rozbark [PDF 208,8kB]