Wytyczne do projektowania i wykonawstwa na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączach oraz obiektach i urządzeniach technicznych obowiązujących w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółce z o.o. załącznik do zarządzenia nr 35/2020 z dnia 9.09.2020

„Wytyczne do projektowania i wykonawstwa na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączach oraz obiektach i urządzeniach technicznych obowiązujących w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółce z o.o.” załącznik do zarządzenia nr 35/2020 z dnia 9.09.2020
Załączniki
Wytyczne do projektowania i wykonawstwa na sieciach wod-kan [PDF 17,8MB]