Deszczówka

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje,
że umowa na obsługę kanalizacji deszczowej zakończyła się z dniem 31.12.2021r. 
Od 01.01.2022r. Spółka nie będzie obsługiwać kanalizacji deszczowej.