Władze Spółki

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Bytomia działając jako organ Gminy Bytom, posiadającej w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100% udziałów, tj. 460 810, po 500 zł każdy.

Rada Nadzorcza:

  • Magdalena Jelonek - Wiatr - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Piotr Pituła - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej 
  • Ryszard Lis - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Jacek Brzezinka - Członek Rady Nadzorczej
  • Roland Mateja - Członek Rady Nadzorczej 

Zarząd:

  • Longin Siemlat - Prezes Zarządu
  • Marek Stajndor - Wiceprezes Zarządu