Prace regulacyjne GPW S.A

 Zdjęcie ideowe - widok wody Zdjęcie ideowe - widok wody
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach poinformowało, że  z początkiem lipca 2023 r. zostaną zakończone prace przy przebudowie magistrali DN 800 na terenie Miasteczka Śląskiego – Żyglina w rejonie ul. Śląskiej 2 wynikające z rewitalizacji i odbudowy częściowo nieczynnej linii kolejowej 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie. Po zakończeniu prac nastąpi stopniowe przywracanie do ruchu wyłączonego odcinka wodociągu magistralnego wraz ze zmianą kierunków zasilania.
Powyższe prace mogą powodować obniżenie wartości ciśnienia wody, zmiany kierunków przepływu wody, a co za tym idzie powodować jej zmętnienie.
W przypadku stwierdzenia utrudnień związanych z dostawą wody prosimy o kontakt z dyspozytorem BPK pod bezpłatnym numerem 994 lub dyspozytorem GPW pod numerem tel. 32 603 86 00.